Her gün aynı kişi olamıyorum.

"You ripped out my heart, and I apologized for getting blood on your shirt."
- (257/365) by (DS)

(via pampukin)

  • (Source: shizutanii, via luuchans)

  • (Source: t0moe, via luuchans)

  • (Source: kuroirin, via kuroirin)

  • "Ve ben söylemek isterim ki, her şeye ve herkese kayıtsızım. Değilmişim gibi davrandığım durumlar, yaşıyormuşum gibi yapma zorunluluğumdandır."
    - Şule Gürbüz
  • (Source: princemaedhros, via ohmaglor)

  • #ruhhalim TNK - Yağmur.

    #ruhhalim TNK - Yağmur.